#freeiran

38,981 posts

Loading...
برشی از ترانه طنز دی جی
کلیپ کامل در #igtv_pakeshadi
# براندازم #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتراض #اعتصاب #برجام #اتحاد #آزادی #تظاهرات_سراسری #اتحاد_رمز_پیروزی #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست#دانشجو #دانشگاه #رهبری #مریم_رجوی#مجاهدین#دلار

برشی از ترانه طنز دی جی کلیپ کامل در #igtv_pakeshadi # براندازم #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتراض #اعتصاب #برجام #اتحاد #آزادی #تظاهرات_سراسری #اتحاد_رمز_پیروزی #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست #دانشجو #دانشگاه #رهبری #مریم_رجوی #مجاهدین #دلار - 5 hours ago

5 Likes
0 Comments
0
#شرکتها_کمپانیها_بانکهاییکه_از_هجدهم_اردیبهشت_تا_بیسنت_شش_تیر_قراردادهایشانرا_با_رژیم_ملایان_در_ایران_لغو_کردند_

خب این یک : #نموداری_از_نموده_شدن_بنیادی_زیر_بنای_نهادها ـ در کل نظام پوسیده را نشان میدهد ـ 
#همبستگی_ملی
#اعتراضات_سراسری
#سازمان_مجاهدین_خلق_ابران
#شورای_ملی_مقاومت_ایران 
#freeiran2018
#regimechange
#freeiran
#IranRegimeChange

#شرکتها_کمپانیها_بانکهاییکه_از_هجدهم_اردیبهشت_تا_بیسنت_شش_تیر_قراردادهایشانرا_با_رژیم_ملایان_در_ایران_لغو_کردند_ خب این یک : #نموداری_از_نموده_شدن_بنیادی_زیر_بنای_نهادها ـ در کل نظام پوسیده را نشان میدهد ـ #همبستگی_ملی #اعتراضات_سراسری #سازمان_مجاهدین_خلق_ابران #شورای_ملی_مقاومت_ایران #freeiran2018 #regimechange #freeiran #IranRegimeChange - 5 hours ago

4 Likes
0 Comments
0
Loading...
#ahmagh#zedeakhond#freeiran#iran#iranian#khalijefars#iranam#manotonews#manoto#bbcpersian#bbcfarsi#tehran#abadan

#ahmagh #zedeakhond #freeiran #iran #iranian #khalijefars #iranam #manotonews #manoto #bbcpersian #bbcfarsi #tehran #abadan - 5 hours ago

4 Likes
0 Comments
0
#repost from @pmo.iran 
چه نیرویی میتواند جمهوری اسلامی را براندازی کند؟ 
چه پیشینه یی باید داشته باشد؟ 
روش براندازی جمهوری اسلامی چیست؟
· # براندازم #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتراض #اعتصاب #برجام #اتحاد #آزادی #تظاهرات_سراسری #اتحاد_رمز_پیروزی #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست#دانشجو #دانشگاه #رهبری #مریم_رجوی#مجاهدین#دلار

#repost from @pmo.iran چه نیرویی میتواند جمهوری اسلامی را براندازی کند؟ چه پیشینه یی باید داشته باشد؟ روش براندازی جمهوری اسلامی چیست؟ · # براندازم #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتراض #اعتصاب #برجام #اتحاد #آزادی #تظاهرات_سراسری #اتحاد_رمز_پیروزی #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست #دانشجو #دانشگاه #رهبری #مریم_رجوی #مجاهدین #دلار - 6 hours ago

4 Likes
0 Comments
0
🔻روزنامه السیاسه (کویت): 🔸تظاهركنندگان عراقی جاده‌های منتهی به چاههای نفت را بسته و عكسهای خمینی را به آتش می‌کشند.
🔸آنها شعار می‌دهند: خمینی و حشدالشعبی را به آتش بکش.
· #براندازم #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتراض #اعتصاب #برجام #اتحاد #آزادی #تظاهرات_سراسری #اتحاد_رمز_پیروزی #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست#دانشجو #دانشگاه #رهبری #مریم_رجوی#مجاهدین#دلار

روزنامه السیاسه (کویت): تظاهركنندگان عراقی جاده‌های منتهی به چاههای نفت را بسته و عكسهای خمینی را به آتش می‌کشند. آنها شعار می‌دهند: خمینی و حشدالشعبی را به آتش بکش. · #براندازم #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتراض #اعتصاب #برجام #اتحاد #آزادی #تظاهرات_سراسری #اتحاد_رمز_پیروزی #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست #دانشجو #دانشگاه #رهبری #مریم_رجوی #مجاهدین #دلار - 6 hours ago

5 Likes
0 Comments
0
ترور پدر زندانی سیاسی، زانیار مرادی
@mojahedin_org
🔸اقبال مرادی پدر زندانی سیاسی زانیار مرادی به دست تروریستهای رژیم آخوندی در شهر پنجوین کردستان عراق با شلیک هفت گلوله ترور شد و متأسفانه جان باخت. 🔸زندانیان سیاسی زانیار و لقمان مرادی سالهاست زیر حکم اعدام هستند و دژخیمان خامنه ای خانواده و نزدیکان آنان را زجر می‌دهد. 💢شادروان اقبال مرادی
· #براندازم #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتراض #اعتصاب #برجام #اتحاد #آزادی #تظاهرات_سراسری #اتحاد_رمز_پیروزی #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست#دانشجو #دانشگاه #رهبری #مریم_رجوی#مجاهدین#دلار

ترور پدر زندانی سیاسی، زانیار مرادی @mojahedin_org اقبال مرادی پدر زندانی سیاسی زانیار مرادی به دست تروریستهای رژیم آخوندی در شهر پنجوین کردستان عراق با شلیک هفت گلوله ترور شد و متأسفانه جان باخت. زندانیان سیاسی زانیار و لقمان مرادی سالهاست زیر حکم اعدام هستند و دژخیمان خامنه ای خانواده و نزدیکان آنان را زجر می‌دهد. شادروان اقبال مرادی · #براندازم #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتراض #اعتصاب #برجام #اتحاد #آزادی #تظاهرات_سراسری #اتحاد_رمز_پیروزی #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست #دانشجو #دانشگاه #رهبری #مریم_رجوی #مجاهدین #دلار - 6 hours ago

7 Likes
0 Comments
0
🔻روزی که ارتش آزادیبخش زهر را بر حلقوم خمینی ریخت 🔸۲۷تیر ۱۳۶۷ سالروز پذیرش قطعنامه ۵۹۸ توسط خمینی و سرکشیدن جام زهر آتش‌بس
· #براندازم #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتراض #اعتصاب #برجام #اتحاد #آزادی #تظاهرات_سراسری #اتحاد_رمز_پیروزی #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست#دانشجو #دانشگاه #رهبری #مریم_رجوی#مجاهدین#دلار

روزی که ارتش آزادیبخش زهر را بر حلقوم خمینی ریخت ۲۷تیر ۱۳۶۷ سالروز پذیرش قطعنامه ۵۹۸ توسط خمینی و سرکشیدن جام زهر آتش‌بس · #براندازم #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتراض #اعتصاب #برجام #اتحاد #آزادی #تظاهرات_سراسری #اتحاد_رمز_پیروزی #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست #دانشجو #دانشگاه #رهبری #مریم_رجوی #مجاهدین #دلار - 6 hours ago

6 Likes
0 Comments
0
تقویم روز چهار شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷
· #براندازم #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتراض #اعتصاب #برجام #اتحاد #آزادی #تظاهرات_سراسری #اتحاد_رمز_پیروزی #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست#دانشجو #دانشگاه #رهبری #مریم_رجوی#مجاهدین#دلار

تقویم روز چهار شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷ · #براندازم #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتراض #اعتصاب #برجام #اتحاد #آزادی #تظاهرات_سراسری #اتحاد_رمز_پیروزی #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست #دانشجو #دانشگاه #رهبری #مریم_رجوی #مجاهدین #دلار - 6 hours ago

4 Likes
0 Comments
0
🔻حتی روسیه...! 🔸رویتر:
🔹روسیه و قزاقستان به علت تحریمهای آمریکا، صادرات حلقه‌های فولاد به رژیم ایران را متوقف کردند. 
موضوعی که نشان می‌دهد شرکتهای روسی هم از تحریم آمریکا می‌ترسند. # براندازم #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتراض #اعتصاب #برجام #اتحاد #آزادی #تظاهرات_سراسری #اتحاد_رمز_پیروزی #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست#دانشجو #دانشگاه #رهبری #مریم_رجوی#مجاهدین#دلار

حتی روسیه...! رویتر: روسیه و قزاقستان به علت تحریمهای آمریکا، صادرات حلقه‌های فولاد به رژیم ایران را متوقف کردند. موضوعی که نشان می‌دهد شرکتهای روسی هم از تحریم آمریکا می‌ترسند. # براندازم #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتراض #اعتصاب #برجام #اتحاد #آزادی #تظاهرات_سراسری #اتحاد_رمز_پیروزی #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست #دانشجو #دانشگاه #رهبری #مریم_رجوی #مجاهدین #دلار - 6 hours ago

5 Likes
1 Comments
0
🔻حتی روسیه...! 🔸رویترز:
🔹روسیه و قزاقستان به علت تحریمهای آمریکا، صادرات حلقه‌های فولاد به رژیم ایران را متوقف کردند. 
موضوعی که نشان می‌دهد شرکتهای روسی هم از تحریم آمریکا می‌ترسند. # براندازم #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتراض #اعتصاب #برجام #اتحاد #آزادی #تظاهرات_سراسری #اتحاد_رمز_پیروزی #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست#دانشجو #دانشگاه #رهبری #مریم_رجوی#مجاهدین#دلار

حتی روسیه...! رویترز: روسیه و قزاقستان به علت تحریمهای آمریکا، صادرات حلقه‌های فولاد به رژیم ایران را متوقف کردند. موضوعی که نشان می‌دهد شرکتهای روسی هم از تحریم آمریکا می‌ترسند. # براندازم #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتراض #اعتصاب #برجام #اتحاد #آزادی #تظاهرات_سراسری #اتحاد_رمز_پیروزی #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست #دانشجو #دانشگاه #رهبری #مریم_رجوی #مجاهدین #دلار - 6 hours ago

5 Likes
0 Comments
0
🔻 #توئیت_مریم_رجوی 🔸ما به پی‌ریزی جامعه‌یی فرا می‌خوانیم که تار و پودش آزادی،‌ دمکراسی و برابری است. همچنین مرزبندی با استبداد و وابستگی و تبعيض جنسی و قومی و طبقاتی.
· # براندازم #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتراض #اعتصاب #برجام #اتحاد #آزادی #تظاهرات_سراسری #اتحاد_رمز_پیروزی #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست#دانشجو #دانشگاه #رهبری #مریم_رجوی#مجاهدین#دلار

#توئیت_مریم_رجوی ما به پی‌ریزی جامعه‌یی فرا می‌خوانیم که تار و پودش آزادی،‌ دمکراسی و برابری است. همچنین مرزبندی با استبداد و وابستگی و تبعيض جنسی و قومی و طبقاتی. · # براندازم #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتراض #اعتصاب #برجام #اتحاد #آزادی #تظاهرات_سراسری #اتحاد_رمز_پیروزی #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست #دانشجو #دانشگاه #رهبری #مریم_رجوی #مجاهدین #دلار - 7 hours ago

1 Likes
0 Comments
0
🇬🇷هفته‌ای که گذشت با یک روزنامه یونانی در مورد کمپین چهارشنبه‌های سفید و وضعیت حجاب در ایران صحبت کردم. تلاش‌هایی که مسیح علینژاد برای این کمپین داشت تا صدای زنان ایران در مبارزه علیه حجاب اجباری باشد یکی از موضوعاتی بود که به آن اشاره شد، کشورهای دیگر نسبت به مسائل ایران به خصوص حجاب حساستر از گذشته شدند و باید تلاش‌ها را ادامه داد. در این مصاحبه از طرف زنان ایران گفتم که خانمهای یونانی‌ هم میتوانند کمک ایرانی‌ها کنند تا صدای آزادیخواهی آنها بیشتر شنیده شود.
نوشا 
@ethnosnewspaper 🇬🇷 #greece #womenunite #freeiran #womenrights #greekmedia #kalamaki
#greekwomen #iranianwomen #unity

🇬🇷هفته‌ای که گذشت با یک روزنامه یونانی در مورد کمپین چهارشنبه‌های سفید و وضعیت حجاب در ایران صحبت کردم. تلاش‌هایی که مسیح علینژاد برای این کمپین داشت تا صدای زنان ایران در مبارزه علیه حجاب اجباری باشد یکی از موضوعاتی بود که به آن اشاره شد، کشورهای دیگر نسبت به مسائل ایران به خصوص حجاب حساستر از گذشته شدند و باید تلاش‌ها را ادامه داد. در این مصاحبه از طرف زنان ایران گفتم که خانمهای یونانی‌ هم میتوانند کمک ایرانی‌ها کنند تا صدای آزادیخواهی آنها بیشتر شنیده شود. نوشا @ethnosnewspaper 🇬🇷 #greece #womenunite #freeiran #womenrights #greekmedia #kalamaki #greekwomen #iranianwomen #unity - 7 hours ago

137 Likes
2 Comments
0
#ما_براندازیم Democracy is our inalienable right. 
Today , we all know that online social networks complicate matters for authoritarian regimes that are trying to suppress news and information . Our country Iran is not an exception. Recently severe crackdown is taking place by a government-supported community called Cyber Army on the internet who are attempting so hard to block and report the profiles (who are against the current dictatorial system). The Islamic Cyber Army hackers are 
among the extremist ⁦ #freeiran
.
Iran will soon be free from the clutches of tyranny, this is the best page on Instagram. @instagram: this page is under server attack from cyber criminals of Islamic Republic of iran, we don't want this page reporting.
.
We want Instagram without fascism religion!
.
@instagram : Stop cyber criminals of Islamic republic of Iran .
We want community without problems

#ما_براندازیم Democracy is our inalienable right.  Today , we all know that online social networks complicate matters for authoritarian regimes that are trying to suppress news and information . Our country Iran is not an exception. Recently severe crackdown is taking place by a government-supported community called Cyber Army on the internet who are attempting so hard to block and report the profiles (who are against the current dictatorial system). The Islamic Cyber Army hackers are  among the extremist ⁦ #freeiran . Iran will soon be free from the clutches of tyranny, this is the best page on Instagram. @instagram : this page is under server attack from cyber criminals of Islamic Republic of iran, we don't want this page reporting. . We want Instagram without fascism religion! . @instagram  : Stop cyber criminals of Islamic republic of Iran . We want community without problems - 11 hours ago

155 Likes
2 Comments
0
#ما_براندازیم Democracy is our inalienable right. 
Today , we all know that online social networks complicate matters for authoritarian regimes that are trying to suppress news and information . Our country Iran is not an exception. Recently severe crackdown is taking place by a government-supported community called Cyber Army on the internet who are attempting so hard to block and report the profiles (who are against the current dictatorial system). The Islamic Cyber Army hackers are 
among the extremist ⁦ #freeiran
.
Iran will soon be free from the clutches of tyranny, this is the best page on Instagram. @instagram: this page is under server attack from cyber criminals of Islamic Republic of iran, we don't want this page reporting.
.
We want Instagram without fascism religion!
.
@instagram : Stop cyber criminals of Islamic republic of Iran .
We want community without problems

#ما_براندازیم Democracy is our inalienable right.  Today , we all know that online social networks complicate matters for authoritarian regimes that are trying to suppress news and information . Our country Iran is not an exception. Recently severe crackdown is taking place by a government-supported community called Cyber Army on the internet who are attempting so hard to block and report the profiles (who are against the current dictatorial system). The Islamic Cyber Army hackers are  among the extremist ⁦ #freeiran . Iran will soon be free from the clutches of tyranny, this is the best page on Instagram. @instagram : this page is under server attack from cyber criminals of Islamic Republic of iran, we don't want this page reporting. . We want Instagram without fascism religion! . @instagram  : Stop cyber criminals of Islamic republic of Iran . We want community without problems - 11 hours ago

187 Likes
3 Comments
0
#ما_براندازیم Democracy is our inalienable right. 
Today , we all know that online social networks complicate matters for authoritarian regimes that are trying to suppress news and information . Our country Iran is not an exception. Recently severe crackdown is taking place by a government-supported community called Cyber Army on the internet who are attempting so hard to block and report the profiles (who are against the current dictatorial system). The Islamic Cyber Army hackers are 
among the extremist ⁦ #freeiran
.
Iran will soon be free from the clutches of tyranny, this is the best page on Instagram. @instagram: this page is under server attack from cyber criminals of Islamic Republic of iran, we don't want this page reporting.
.
We want Instagram without fascism religion!
.
@instagram : Stop cyber criminals of Islamic republic of Iran .
We want community without problems

#ما_براندازیم Democracy is our inalienable right.  Today , we all know that online social networks complicate matters for authoritarian regimes that are trying to suppress news and information . Our country Iran is not an exception. Recently severe crackdown is taking place by a government-supported community called Cyber Army on the internet who are attempting so hard to block and report the profiles (who are against the current dictatorial system). The Islamic Cyber Army hackers are  among the extremist ⁦ #freeiran . Iran will soon be free from the clutches of tyranny, this is the best page on Instagram. @instagram : this page is under server attack from cyber criminals of Islamic Republic of iran, we don't want this page reporting. . We want Instagram without fascism religion! . @instagram  : Stop cyber criminals of Islamic republic of Iran . We want community without problems - 12 hours ago

128 Likes
5 Comments
0
🌌🌌🌌🌌
این صحبت های روحانی من را یاد فیلم گیم اف د ترونز می اندازد... 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
چگونگی غارت مردم ایران توسط مافیای سپاه و دزدان اسلامی در شرایط تحریم در فیلم Game of the Throne

فیلم؛ بازی تاج و تخت 👈دوبله :تاحالا در شهری بودید که در تحریم ومحاصره باشه؟شاید این تو کتابهای شما نباشه
جنگیدن چیزی نیست که مردم رو میکشه
بلکه گرسنگی هست!
غذا بیشتر از طلا ارزش پیدا میکنه
زنان طلا رو با یک کیسه سیب زمینی
عوض میکنن!
همه چیز ناجور میشه!
فقرا شروع به خوردن هم میکنن!
دزدها عاشق محاصره هستن!
همینکه محاصره شروع میشه،تمام
غذاها رو میدزدن.
تا وقتی محاصره تموم بشه،
حالا اونها جزء ثروتمند ترین 
افراد شهر هستند!!! ⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡
#اعتصاب_سراسری 
#متحد_شوید 
#قیام_ایران 
#iranprotests

#ما_براندازیم Democracy is our inalienable right. 
Today , we all know that online social networks complicate matters for authoritarian regimes that are trying to suppress news and information . Our country Iran is not an exception. Recently severe crackdown is taking place by a government-supported community called Cyber Army on the internet who are attempting so hard to block and report the profiles (who are against the current dictatorial system). The Islamic Cyber Army hackers are 
among the extremist ⁦ #freeiran
.
Iran will soon be free from the clutches of tyranny, this is the best page on Instagram. @instagram: this page is under server attack from cyber criminals of Islamic Republic of iran, we don't want this page reporting.
.
We want Instagram without fascism religion!
.
@instagram : Stop cyber criminals of Islamic republic of Iran .
We want community without problems

این صحبت های روحانی من را یاد فیلم گیم اف د ترونز می اندازد... 🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻 چگونگی غارت مردم ایران توسط مافیای سپاه و دزدان اسلامی در شرایط تحریم در فیلم Game of the Throne فیلم؛ بازی تاج و تخت دوبله :تاحالا در شهری بودید که در تحریم ومحاصره باشه؟شاید این تو کتابهای شما نباشه جنگیدن چیزی نیست که مردم رو میکشه بلکه گرسنگی هست! غذا بیشتر از طلا ارزش پیدا میکنه زنان طلا رو با یک کیسه سیب زمینی عوض میکنن! همه چیز ناجور میشه! فقرا شروع به خوردن هم میکنن! دزدها عاشق محاصره هستن! همینکه محاصره شروع میشه،تمام غذاها رو میدزدن. تا وقتی محاصره تموم بشه، حالا اونها جزء ثروتمند ترین افراد شهر هستند!!! #اعتصاب_سراسری #متحد_شوید #قیام_ایران #iranprotests #ما_براندازیم Democracy is our inalienable right.  Today , we all know that online social networks complicate matters for authoritarian regimes that are trying to suppress news and information . Our country Iran is not an exception. Recently severe crackdown is taking place by a government-supported community called Cyber Army on the internet who are attempting so hard to block and report the profiles (who are against the current dictatorial system). The Islamic Cyber Army hackers are  among the extremist ⁦ #freeiran . Iran will soon be free from the clutches of tyranny, this is the best page on Instagram. @instagram : this page is under server attack from cyber criminals of Islamic Republic of iran, we don't want this page reporting. . We want Instagram without fascism religion! . @instagram  : Stop cyber criminals of Islamic republic of Iran . We want community without problems - 12 hours ago

307 Likes
35 Comments
0
#Freedom 
#freeiran
#ایران_آزاد 
#نه_به_جمهوری_اسلامی 💚🦁❤
#خامنه_ای_دیکتاتور
🇺🇸🇺🇸🇺🇸
@officialrezapahlavi 
@realdonaldtrump 
@shahbanou_farah_pahlavi 
@amir.taherkhani.shah 
@p1.vahidkhazayi 
@freedom_.fighters_.iran 
@_architect_2001 
@arya_kamangier

#Freedom #freeiran #ایران_آزاد #نه_به_جمهوری_اسلامی 🦁 #خامنه_ای_دیکتاتور @officialrezapahlavi @realdonaldtrump @shahbanou_farah_pahlavi @amir.taherkhani.shah @p1.vahidkhazayi @freedom_.fighters_.iran @_architect_2001 @arya_kamangier - 12 hours ago

73 Likes
0 Comments
0
. ‏درد این وطن بیشتر ازین حرفاست
در ۵۷ سال حکومت پهلوی ها چه گذشت 
روزی که رضا شاه بقدرت رسید... #ما_براندازیم Democracy is our inalienable right. 
Today , we all know that online social networks complicate matters for authoritarian regimes that are trying to suppress news and information . Our country Iran is not an exception. Recently severe crackdown is taking place by a government-supported community called Cyber Army on the internet who are attempting so hard to block and report the profiles (who are against the current dictatorial system). The Islamic Cyber Army hackers are 
among the extremist ⁦ #freeiran
.
Iran will soon be free from the clutches of tyranny, this is the best page on Instagram. @instagram: this page is under server attack from cyber criminals of Islamic Republic of iran, we don't want this page reporting.
.
We want Instagram without fascism religion!
.
@instagram : Stop cyber criminals of Islamic republic of Iran .
We want community without problems

. ‏درد این وطن بیشتر ازین حرفاست در ۵۷ سال حکومت پهلوی ها چه گذشت روزی که رضا شاه بقدرت رسید... #ما_براندازیم Democracy is our inalienable right.  Today , we all know that online social networks complicate matters for authoritarian regimes that are trying to suppress news and information . Our country Iran is not an exception. Recently severe crackdown is taking place by a government-supported community called Cyber Army on the internet who are attempting so hard to block and report the profiles (who are against the current dictatorial system). The Islamic Cyber Army hackers are  among the extremist ⁦ #freeiran . Iran will soon be free from the clutches of tyranny, this is the best page on Instagram. @instagram : this page is under server attack from cyber criminals of Islamic Republic of iran, we don't want this page reporting. . We want Instagram without fascism religion! . @instagram  : Stop cyber criminals of Islamic republic of Iran . We want community without problems - 12 hours ago

284 Likes
15 Comments
0
دابسمش فوق‌العاده هولاهوپ توسط احمد خاتمی مصباح وشرکا از دست ندید
· #براندازم #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتراض #اعتصاب #برجام #اتحاد #آزادی #تظاهرات_سراسری #اتحاد_رمز_پیروزی #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست#دانشجو #دانشگاه #رهبری #

دابسمش فوق‌العاده هولاهوپ توسط احمد خاتمی مصباح وشرکا از دست ندید · #براندازم #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتراض #اعتصاب #برجام #اتحاد #آزادی #تظاهرات_سراسری #اتحاد_رمز_پیروزی #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست #دانشجو #دانشگاه #رهبری # - 16 hours ago

60 Likes
1 Comments
0
. ‏درد این وطن بیشتر ازین حرفاست
در ۵۷ سال حکومت پهلوی ها چه گذشت 
روزی که رضا شاه بقدرت رسید،از میدان دروازه قزوین تا میدان راه اهن روبروی قلعه نوشته بودند،درمان سوزاک و سلفیس ،خیلی از مردم سوزاکی و سلفیسی بودند !
شاه بیمارستان فارابی را بخاطر بیماری تراخم چشم افتتاح کرد...
.
.
.

#ما_براندازیم Democracy is our inalienable right. 
Today , we all know that online social networks complicate matters for authoritarian regimes that are trying to suppress news and information . Our country Iran is not an exception. Recently severe crackdown is taking place by a government-supported community called Cyber Army on the internet who are attempting so hard to block and report the profiles (who are against the current dictatorial system). The Islamic Cyber Army hackers are 
among the extremist ⁦ #freeiran
.
Iran will soon be free from the clutches of tyranny, this is the best page on Instagram. @instagram: this page is under server attack from cyber criminals of Islamic Republic of iran, we don't want this page reporting.
.
We want Instagram without fascism religion!
.
@instagram : Stop cyber criminals of Islamic republic of Iran .
We want community without problems

. ‏درد این وطن بیشتر ازین حرفاست در ۵۷ سال حکومت پهلوی ها چه گذشت روزی که رضا شاه بقدرت رسید،از میدان دروازه قزوین تا میدان راه اهن روبروی قلعه نوشته بودند،درمان سوزاک و سلفیس ،خیلی از مردم سوزاکی و سلفیسی بودند ! شاه بیمارستان فارابی را بخاطر بیماری تراخم چشم افتتاح کرد... . . . #ما_براندازیم Democracy is our inalienable right.  Today , we all know that online social networks complicate matters for authoritarian regimes that are trying to suppress news and information . Our country Iran is not an exception. Recently severe crackdown is taking place by a government-supported community called Cyber Army on the internet who are attempting so hard to block and report the profiles (who are against the current dictatorial system). The Islamic Cyber Army hackers are  among the extremist ⁦ #freeiran . Iran will soon be free from the clutches of tyranny, this is the best page on Instagram. @instagram : this page is under server attack from cyber criminals of Islamic Republic of iran, we don't want this page reporting. . We want Instagram without fascism religion! . @instagram  : Stop cyber criminals of Islamic republic of Iran . We want community without problems - 16 hours ago

283 Likes
2 Comments
0
#IGTV_Pakeshadi
•	#براندازم #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتراض #اعتصاب #برجام #اتحاد #آزادی #تظاهرات_سراسری #اتحاد_رمز_پیروزی #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست#دانشجو #دانشگاه #رهبری #مریم_رجوی#مجاهدین#دلار

#IGTV_Pakeshadi#براندازم #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتراض #اعتصاب #برجام #اتحاد #آزادی #تظاهرات_سراسری #اتحاد_رمز_پیروزی #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست #دانشجو #دانشگاه #رهبری #مریم_رجوی #مجاهدین #دلار - 16 hours ago

34 Likes
6 Comments
0
برشی از ترانه طنز_ارکستر آخوندی-قسمت دوم
کلپ کامل در #IGTV_PAKESHADI # براندازم #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتراض #اعتصاب #برجام #اتحاد #آزادی #تظاهرات_سراسری #اتحاد_رمز_پیروزی #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست#دانشجو #دانشگاه #رهبری #مریم_رجوی#مجاهدین#دلار

برشی از ترانه طنز_ارکستر آخوندی-قسمت دوم کلپ کامل در #IGTV_PAKESHADI # براندازم #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتراض #اعتصاب #برجام #اتحاد #آزادی #تظاهرات_سراسری #اتحاد_رمز_پیروزی #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست #دانشجو #دانشگاه #رهبری #مریم_رجوی #مجاهدین #دلار - 16 hours ago

2,426 Likes
71 Comments
0
برشی از ترانه طنز_ارکستر آخوندی-قسمت اول
کلپ کامل در #IGTV_PAKESHADI # براندازم #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتراض #اعتصاب #برجام #اتحاد #آزادی #تظاهرات_سراسری #اتحاد_رمز_پیروزی #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست#دانشجو #دانشگاه #رهبری #مریم_رجوی#مجاهدین#دلار

برشی از ترانه طنز_ارکستر آخوندی-قسمت اول کلپ کامل در #IGTV_PAKESHADI # براندازم #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتراض #اعتصاب #برجام #اتحاد #آزادی #تظاهرات_سراسری #اتحاد_رمز_پیروزی #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست #دانشجو #دانشگاه #رهبری #مریم_رجوی #مجاهدین #دلار - 16 hours ago

1,758 Likes
44 Comments
0
برشی از ترانه سوزنامه
کلیپ کامل در #igtv_pakeshadi
# براندازم #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتراض #اعتصاب #برجام #اتحاد #آزادی #تظاهرات_سراسری #اتحاد_رمز_پیروزی #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست#دانشجو #دانشگاه #رهبری #مریم_رجوی#مجاهدین#دلار

برشی از ترانه سوزنامه کلیپ کامل در #igtv_pakeshadi # براندازم #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتراض #اعتصاب #برجام #اتحاد #آزادی #تظاهرات_سراسری #اتحاد_رمز_پیروزی #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست #دانشجو #دانشگاه #رهبری #مریم_رجوی #مجاهدین #دلار - 17 hours ago

13 Likes
2 Comments
0
💢. شرکتها، کمپانیها و بانکهاییکه از ۱۸ اردیبهشت تا ۲۶تیر، قراردادهایشان با رژیم ایران لغو کردند

#همبستگی_ملی
#اعتراضات_سراسری
#freeiran2018
#regimechange
#freeiran

. شرکتها، کمپانیها و بانکهاییکه از ۱۸ اردیبهشت تا ۲۶تیر، قراردادهایشان با رژیم ایران لغو کردند #همبستگی_ملی #اعتراضات_سراسری #freeiran2018 #regimechange #freeiran - 17 hours ago

6 Likes
1 Comments
0
دابسمش فوق‌العاده هولاهوپ توسط احمد خاتمی مصباح وشرکا از دست ندید
· #براندازم #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتراض #اعتصاب #برجام #اتحاد #آزادی #تظاهرات_سراسری #اتحاد_رمز_پیروزی #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست#دانشجو #دانشگاه #رهبری #مریم_رجوی#مجاهدین#دلار #IGTV_Pakeshadi

دابسمش فوق‌العاده هولاهوپ توسط احمد خاتمی مصباح وشرکا از دست ندید · #براندازم #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتراض #اعتصاب #برجام #اتحاد #آزادی #تظاهرات_سراسری #اتحاد_رمز_پیروزی #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست #دانشجو #دانشگاه #رهبری #مریم_رجوی #مجاهدین #دلار #IGTV_Pakeshadi - 17 hours ago

2 Likes
0 Comments
0
زنده باد انسانیت 
#ما_براندازیم Democracy is our inalienable right. 
Today , we all know that online social networks complicate matters for authoritarian regimes that are trying to suppress news and information . Our country Iran is not an exception. Recently severe crackdown is taking place by a government-supported community called Cyber Army on the internet who are attempting so hard to block and report the profiles (who are against the current dictatorial system). The Islamic Cyber Army hackers are 
among the extremist ⁦ #freeiran
.
Iran will soon be free from the clutches of tyranny, this is the best page on Instagram. @instagram: this page is under server attack from cyber criminals of Islamic Republic of iran, we don't want this page reporting.
.
We want Instagram without fascism religion!
.
@instagram : Stop cyber criminals of Islamic republic of Iran .
We want community without problems

زنده باد انسانیت #ما_براندازیم Democracy is our inalienable right.  Today , we all know that online social networks complicate matters for authoritarian regimes that are trying to suppress news and information . Our country Iran is not an exception. Recently severe crackdown is taking place by a government-supported community called Cyber Army on the internet who are attempting so hard to block and report the profiles (who are against the current dictatorial system). The Islamic Cyber Army hackers are  among the extremist ⁦ #freeiran . Iran will soon be free from the clutches of tyranny, this is the best page on Instagram. @instagram : this page is under server attack from cyber criminals of Islamic Republic of iran, we don't want this page reporting. . We want Instagram without fascism religion! . @instagram  : Stop cyber criminals of Islamic republic of Iran . We want community without problems - 17 hours ago

299 Likes
7 Comments
0
ا
🔴رئیس جمهوری آمریکادر شبکه توئیتر نوشت «جلسه فوق العاده‌ای با ناتو داشتم. آنها ۳۳ میلیارد دلار بیشتر پرداخت کرده‌اند و میلیاردها دلار دیگر نیز در آینده خواهند پرداخت، فقط به خاطر من.»
@pastonews
ا
#دابسمش #ایران  #خندوانه #جام_جهانی_2018 #سرگرمی #لاکچری #عروسی #پهلوی #رضاشاه
#دلار#ورزش #عشق #سریال_ترکی #آمریکا #ری_استارت #دورهمی#آمدنیوز #اعتصابات
 #تیم‌ملی #زنان #دلار #انسان_کامل #منوتو#تظاهرات #کودتا #worldcup2018 #iran #freeiran #likeforfollowback

ا رئیس جمهوری آمریکادر شبکه توئیتر نوشت «جلسه فوق العاده‌ای با ناتو داشتم. آنها ۳۳ میلیارد دلار بیشتر پرداخت کرده‌اند و میلیاردها دلار دیگر نیز در آینده خواهند پرداخت، فقط به خاطر من.» @pastonews ا #دابسمش #ایران   #خندوانه #جام_جهانی_2018 #سرگرمی #لاکچری #عروسی #پهلوی #رضاشاه #دلار #ورزش #عشق #سریال_ترکی #آمریکا #ری_استارت #دورهمی #آمدنیوز #اعتصابات  #تیم ‌ملی #زنان  #دلار #انسان_کامل #منوتو #تظاهرات #کودتا #worldcup2018 #iran #freeiran #likeforfollowback - 17 hours ago

12 Likes
0 Comments
0
#repost from @pmo.iran 
۲۶تیر۹۷
🔹ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه
🔸صدها تن از بازنشستگان بانکهای تهران، در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان در محل صندوق بازنشستگی تجمع کردند.
🔸بازنشستگان بانکهای تهران شعار می‌دادند:‌ وعده های توخالی نمی‌خوایم نمی‌خوایم، مفتخور بی لیاقت استعفا استعفا.
🔸غارت شدگان مؤسسه کاسپین در تهران در تجمع امروز خود شعار می‌دادند: می جنگیم می میریم ذلت نمی پذیریم و ما بندگان الله غارت شدیم به والله.
🔸غارت شدگان مؤسسه کاسپین در رشت که اغلب زنان بودند در تجمع خود شعار می‌دادند:‌ عزا عزاست امروز روز عزاست امروز حاصل یک عمر ما زیر عباست امروز-بسه دیگه حیا کن پول ما رو رها کن -ایرانی با غیرت برپاخیز از جای کن ریشه ظلم و غارت.
🔸کارگران شهرداری فسا در استان فارس در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده تظاهرات کردند و در مقابل شورای قلابی شهر تجمع کردند.
🔸کشاورزان بخش روداب سبزوار در اعتراض به سوختن موتور ۳ حلقه چاه بر اثر قطع مکرر برق در مقابل بخشداری رژیم تجمع کردند.
🔸بازنشستگان کارخانه کیان‌تایر در مقابل وزارت صنایع در تهران تجمع کردند.
🔸دونالد ترامپ: ارزش پول ایران طی ۶ماه گذشته ۵۰درصد افت داشته است امری که اعتراض بازاریان تهران را برانگیخته که تاکنون بی سابقه بوده است.
🔸دونالد ترامپ:‌ رژیم ایران در حال فروپاشی است، در تمامی شهرهای ایران تظاهرات برگزار می‌شود، تورم بسرعت رکورد شکسته است.
🔸کارشناسان حوزه انرژی: با آغاز تحریمهای نفتی آمریکا علیه رژیم ایران، صادرات نفت خام ایران تا پایان سال جاری میلادی به دو سوم میزان کنونی کاهش می‌یابد.
🔸دو شرکت بزرگ تولید کننده فولاد در روسیه و قزاقستان از ترس تحریمهای آمریکا صادرات کویل فولاد خود را به ایران متوقف کردند.
🔸شرکت سورستال روسیه و آرسلور میتال قزاقستان به تحریم رژیم ایران پیوستند.
🔸دولت آرژانتین شبکه جمع آوری کمک مالی و پولشویی حزب الله لبنان در این کشور را مسدود کرد.
🔸واحداطلاعات مالی آرژانتین: گروه برکات وابسته به حزب‌الله لبنان مشغول پولشویی و سرمایه گذاری بر روی فعالیتهای تروریستی است.
🔸رئیس جمهور آمریکا:‌ ما نمی خواهیم به کسی جز رژیم آسیب برسانیم، ما می‌خواهیم به مردم ایران بگوییم که ما صددر صد پشت آنها قرار داریم.
🔸دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار توقف به کارگیری نیروی مرگبار علیه تظاهرکنندگان در نیکاراگوئه شد.
· # براندازم #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست#دانشجو #مریم_رجوی#مجاهدین

#repost from @pmo.iran ۲۶تیر۹۷ ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه صدها تن از بازنشستگان بانکهای تهران، در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان در محل صندوق بازنشستگی تجمع کردند. بازنشستگان بانکهای تهران شعار می‌دادند:‌ وعده های توخالی نمی‌خوایم نمی‌خوایم، مفتخور بی لیاقت استعفا استعفا. غارت شدگان مؤسسه کاسپین در تهران در تجمع امروز خود شعار می‌دادند: می جنگیم می میریم ذلت نمی پذیریم و ما بندگان الله غارت شدیم به والله. غارت شدگان مؤسسه کاسپین در رشت که اغلب زنان بودند در تجمع خود شعار می‌دادند:‌ عزا عزاست امروز روز عزاست امروز حاصل یک عمر ما زیر عباست امروز-بسه دیگه حیا کن پول ما رو رها کن -ایرانی با غیرت برپاخیز از جای کن ریشه ظلم و غارت. کارگران شهرداری فسا در استان فارس در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده تظاهرات کردند و در مقابل شورای قلابی شهر تجمع کردند. کشاورزان بخش روداب سبزوار در اعتراض به سوختن موتور ۳ حلقه چاه بر اثر قطع مکرر برق در مقابل بخشداری رژیم تجمع کردند. بازنشستگان کارخانه کیان‌تایر در مقابل وزارت صنایع در تهران تجمع کردند. دونالد ترامپ: ارزش پول ایران طی ۶ماه گذشته ۵۰درصد افت داشته است امری که اعتراض بازاریان تهران را برانگیخته که تاکنون بی سابقه بوده است. دونالد ترامپ:‌ رژیم ایران در حال فروپاشی است، در تمامی شهرهای ایران تظاهرات برگزار می‌شود، تورم بسرعت رکورد شکسته است. کارشناسان حوزه انرژی: با آغاز تحریمهای نفتی آمریکا علیه رژیم ایران، صادرات نفت خام ایران تا پایان سال جاری میلادی به دو سوم میزان کنونی کاهش می‌یابد. دو شرکت بزرگ تولید کننده فولاد در روسیه و قزاقستان از ترس تحریمهای آمریکا صادرات کویل فولاد خود را به ایران متوقف کردند. شرکت سورستال روسیه و آرسلور میتال قزاقستان به تحریم رژیم ایران پیوستند. دولت آرژانتین شبکه جمع آوری کمک مالی و پولشویی حزب الله لبنان در این کشور را مسدود کرد. واحداطلاعات مالی آرژانتین: گروه برکات وابسته به حزب‌الله لبنان مشغول پولشویی و سرمایه گذاری بر روی فعالیتهای تروریستی است. رئیس جمهور آمریکا:‌ ما نمی خواهیم به کسی جز رژیم آسیب برسانیم، ما می‌خواهیم به مردم ایران بگوییم که ما صددر صد پشت آنها قرار داریم. دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار توقف به کارگیری نیروی مرگبار علیه تظاهرکنندگان در نیکاراگوئه شد. · # براندازم #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست #دانشجو #مریم_رجوی #مجاهدین - 17 hours ago

4 Likes
0 Comments
0
۲۶تیر۹۷
🔹ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه
🔸صدها تن از بازنشستگان بانکهای تهران، در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان در محل صندوق بازنشستگی تجمع کردند.
🔸بازنشستگان بانکهای تهران شعار می‌دادند:‌ وعده های توخالی نمی‌خوایم نمی‌خوایم، مفتخور بی لیاقت استعفا استعفا.
🔸غارت شدگان مؤسسه کاسپین در تهران در تجمع امروز خود شعار می‌دادند: می جنگیم می میریم ذلت نمی پذیریم و ما بندگان الله غارت شدیم به والله.
🔸غارت شدگان مؤسسه کاسپین در رشت که اغلب زنان بودند در تجمع خود شعار می‌دادند:‌ عزا عزاست امروز روز عزاست امروز حاصل یک عمر ما زیر عباست امروز-بسه دیگه حیا کن پول ما رو رها کن -ایرانی با غیرت برپاخیز از جای کن ریشه ظلم و غارت.
🔸کارگران شهرداری فسا در استان فارس در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده تظاهرات کردند و در مقابل شورای قلابی شهر تجمع کردند.
🔸کشاورزان بخش روداب سبزوار در اعتراض به سوختن موتور ۳ حلقه چاه بر اثر قطع مکرر برق در مقابل بخشداری رژیم تجمع کردند.
🔸بازنشستگان کارخانه کیان‌تایر در مقابل وزارت صنایع در تهران تجمع کردند.
🔸دونالد ترامپ: ارزش پول ایران طی ۶ماه گذشته ۵۰درصد افت داشته است امری که اعتراض بازاریان تهران را برانگیخته که تاکنون بی سابقه بوده است.
🔸دونالد ترامپ:‌ رژیم ایران در حال فروپاشی است، در تمامی شهرهای ایران تظاهرات برگزار می‌شود، تورم بسرعت رکورد شکسته است.
🔸کارشناسان حوزه انرژی: با آغاز تحریمهای نفتی آمریکا علیه رژیم ایران، صادرات نفت خام ایران تا پایان سال جاری میلادی به دو سوم میزان کنونی کاهش می‌یابد.
🔸دو شرکت بزرگ تولید کننده فولاد در روسیه و قزاقستان از ترس تحریمهای آمریکا صادرات کویل فولاد خود را به ایران متوقف کردند.
🔸شرکت سورستال روسیه و آرسلور میتال قزاقستان به تحریم رژیم ایران پیوستند.
🔸دولت آرژانتین شبکه جمع آوری کمک مالی و پولشویی حزب الله لبنان در این کشور را مسدود کرد.
🔸واحداطلاعات مالی آرژانتین: گروه برکات وابسته به حزب‌الله لبنان مشغول پولشویی و سرمایه گذاری بر روی فعالیتهای تروریستی است.
🔸رئیس جمهور آمریکا:‌ ما نمی خواهیم به کسی جز رژیم آسیب برسانیم، ما می‌خواهیم به مردم ایران بگوییم که ما صددر صد پشت آنها قرار داریم.
🔸دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار توقف به کارگیری نیروی مرگبار علیه تظاهرکنندگان در نیکاراگوئه شد.
· # براندازم #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست#دانشجو #مریم_رجوی#مجاهدین

۲۶تیر۹۷ ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه صدها تن از بازنشستگان بانکهای تهران، در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان در محل صندوق بازنشستگی تجمع کردند. بازنشستگان بانکهای تهران شعار می‌دادند:‌ وعده های توخالی نمی‌خوایم نمی‌خوایم، مفتخور بی لیاقت استعفا استعفا. غارت شدگان مؤسسه کاسپین در تهران در تجمع امروز خود شعار می‌دادند: می جنگیم می میریم ذلت نمی پذیریم و ما بندگان الله غارت شدیم به والله. غارت شدگان مؤسسه کاسپین در رشت که اغلب زنان بودند در تجمع خود شعار می‌دادند:‌ عزا عزاست امروز روز عزاست امروز حاصل یک عمر ما زیر عباست امروز-بسه دیگه حیا کن پول ما رو رها کن -ایرانی با غیرت برپاخیز از جای کن ریشه ظلم و غارت. کارگران شهرداری فسا در استان فارس در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده تظاهرات کردند و در مقابل شورای قلابی شهر تجمع کردند. کشاورزان بخش روداب سبزوار در اعتراض به سوختن موتور ۳ حلقه چاه بر اثر قطع مکرر برق در مقابل بخشداری رژیم تجمع کردند. بازنشستگان کارخانه کیان‌تایر در مقابل وزارت صنایع در تهران تجمع کردند. دونالد ترامپ: ارزش پول ایران طی ۶ماه گذشته ۵۰درصد افت داشته است امری که اعتراض بازاریان تهران را برانگیخته که تاکنون بی سابقه بوده است. دونالد ترامپ:‌ رژیم ایران در حال فروپاشی است، در تمامی شهرهای ایران تظاهرات برگزار می‌شود، تورم بسرعت رکورد شکسته است. کارشناسان حوزه انرژی: با آغاز تحریمهای نفتی آمریکا علیه رژیم ایران، صادرات نفت خام ایران تا پایان سال جاری میلادی به دو سوم میزان کنونی کاهش می‌یابد. دو شرکت بزرگ تولید کننده فولاد در روسیه و قزاقستان از ترس تحریمهای آمریکا صادرات کویل فولاد خود را به ایران متوقف کردند. شرکت سورستال روسیه و آرسلور میتال قزاقستان به تحریم رژیم ایران پیوستند. دولت آرژانتین شبکه جمع آوری کمک مالی و پولشویی حزب الله لبنان در این کشور را مسدود کرد. واحداطلاعات مالی آرژانتین: گروه برکات وابسته به حزب‌الله لبنان مشغول پولشویی و سرمایه گذاری بر روی فعالیتهای تروریستی است. رئیس جمهور آمریکا:‌ ما نمی خواهیم به کسی جز رژیم آسیب برسانیم، ما می‌خواهیم به مردم ایران بگوییم که ما صددر صد پشت آنها قرار داریم. دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار توقف به کارگیری نیروی مرگبار علیه تظاهرکنندگان در نیکاراگوئه شد. · # براندازم #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست #دانشجو #مریم_رجوی #مجاهدین - 17 hours ago

9 Likes
0 Comments
0
دابسمش فوق‌العاده هولاهوپ توسط احمد خاتمی مصباح وشرکا از دست ندید
· #براندازم #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتراض #اعتصاب #برجام #اتحاد #آزادی #تظاهرات_سراسری #اتحاد_رمز_پیروزی #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست#دانشجو #دانشگاه #رهبری #مریم_رجوی#مجاهدین#دلار #IGTV_Pakeshadi

دابسمش فوق‌العاده هولاهوپ توسط احمد خاتمی مصباح وشرکا از دست ندید · #براندازم #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتراض #اعتصاب #برجام #اتحاد #آزادی #تظاهرات_سراسری #اتحاد_رمز_پیروزی #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست #دانشجو #دانشگاه #رهبری #مریم_رجوی #مجاهدین #دلار #IGTV_Pakeshadi - 18 hours ago

29 Likes
0 Comments
0
.
"عدالت در جمهوری 
اسلامی يعنى كسي حق انتخاب ندارد 
كسى حق ابراز عقيده ندارد 
كسى حق حمايت از كودكان را ندارد
#ایران_درد_میکشد
#صدای_بیصدایان
#نه_به_اعدام
#freeraminhosseinpanahi 
#freenarges #freesoheil #freemahmoodbeheshti #freearash #Freeiran
#freegolrokh #freeatenadaemi
#freedom_to_choose

. "عدالت در جمهوری اسلامی يعنى كسي حق انتخاب ندارد كسى حق ابراز عقيده ندارد كسى حق حمايت از كودكان را ندارد #ایران_درد_میکشد #صدای_بیصدایان #نه_به_اعدام #freeraminhosseinpanahi #freenarges #freesoheil #freemahmoodbeheshti #freearash #Freeiran #freegolrokh #freeatenadaemi #freedom_to_choose - 18 hours ago

40 Likes
2 Comments
0
برشی از ترانه طنز دی جی
کلیپ کامل در #igtv_pakeshadi
# براندازم #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتراض #اعتصاب #برجام #اتحاد #آزادی #تظاهرات_سراسری #اتحاد_رمز_پیروزی #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست#دانشجو #دانشگاه #رهبری #مریم_رجوی#مجاهدین#دلار i

برشی از ترانه طنز دی جی کلیپ کامل در #igtv_pakeshadi # براندازم #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتراض #اعتصاب #برجام #اتحاد #آزادی #تظاهرات_سراسری #اتحاد_رمز_پیروزی #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست #دانشجو #دانشگاه #رهبری #مریم_رجوی #مجاهدین #دلار i - 18 hours ago

28 Likes
1 Comments
0
#repost from @pmo.iran 💢شرکتها، کمپانیها و بانکهاییکه از ۱۸ اردیبهشت تا ۲۶تیر، قراردادهایشان با رژیم ایران لغو کردند
· # براندازم #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتراض #اعتصاب #برجام #اتحاد #آزادی #تظاهرات_سراسری #اتحاد_رمز_پیروزی #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست#دانشجو #دانشگاه #رهبری #مریم_رجوی#مجاهدین#دلار

#repost from @pmo.iran شرکتها، کمپانیها و بانکهاییکه از ۱۸ اردیبهشت تا ۲۶تیر، قراردادهایشان با رژیم ایران لغو کردند · # براندازم #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتراض #اعتصاب #برجام #اتحاد #آزادی #تظاهرات_سراسری #اتحاد_رمز_پیروزی #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست #دانشجو #دانشگاه #رهبری #مریم_رجوی #مجاهدین #دلار - 18 hours ago

0 Likes
0 Comments
0
خانم #اسمیگل رجوی مشهور به مریم،
جنگل۲۰۱۸برای آزادی ایران😂😂😂😂
آب پاکی رو بریزم رو دست مجاهدین طبق شواهد موجود در اینستاگرام:
طرفداران مجاهدین = ۸٪ -. طرفداران رضا پهلوی = ۸۰٪
#اسمیگل_رجوی

#maryam_rajavi 
#mojahedin
#bebintv
#manoto #only_reza_pahlavi
 #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتراض #اعتصاب #برجام #اتحاد #آزادی #تظاهرات_سراسری #اتحاد_رمز_پیروزی #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست #دانشجو #دانشگاه #رهبری #مریم_رجوی #مجاهدین #دلار #مزاحمین_خلق

خانم #اسمیگل رجوی مشهور به مریم، جنگل۲۰۱۸برای آزادی ایران آب پاکی رو بریزم رو دست مجاهدین طبق شواهد موجود در اینستاگرام: طرفداران مجاهدین = ۸٪ -. طرفداران رضا پهلوی = ۸۰٪ #اسمیگل_رجوی #maryam_rajavi   #mojahedin #bebintv #manoto  #only_reza_pahlavi #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتراض #اعتصاب #برجام #اتحاد #آزادی #تظاهرات_سراسری #اتحاد_رمز_پیروزی #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست #دانشجو #دانشگاه #رهبری #مریم_رجوی #مجاهدین #دلار #مزاحمین_خلق - 18 hours ago

7,761 Likes
9 Comments
0
🔻حتی روسیه...! 🔸رویترز:
🔹روسیه و قزاقستان به علت تحریمهای آمریکا، صادرات حلقه‌های فولاد به رژیم ایران را متوقف کردند. 
موضوعی که نشان می‌دهد شرکتهای روسی هم از تحریم آمریکا می‌ترسند. # براندازم #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتراض #اعتصاب #برجام #اتحاد #آزادی #تظاهرات_سراسری #اتحاد_رمز_پیروزی #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست#دانشجو #دانشگاه #رهبری #مریم_رجوی#مجاهدین#دلار

حتی روسیه...! رویترز: روسیه و قزاقستان به علت تحریمهای آمریکا، صادرات حلقه‌های فولاد به رژیم ایران را متوقف کردند. موضوعی که نشان می‌دهد شرکتهای روسی هم از تحریم آمریکا می‌ترسند. # براندازم #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتراض #اعتصاب #برجام #اتحاد #آزادی #تظاهرات_سراسری #اتحاد_رمز_پیروزی #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست #دانشجو #دانشگاه #رهبری #مریم_رجوی #مجاهدین #دلار - 18 hours ago

29 Likes
0 Comments
0
ترانه انیمیشن دلار نرو بالا
#طنز#ترانه#خنده#کمدی•	#براندازم #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتراض #اعتصاب #برجام #اتحاد #آزادی #تظاهرات_سراسری #اتحاد_رمز_پیروزی #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست#دانشجو#بازار#اعتصاب_بازار

ترانه انیمیشن دلار نرو بالا #طنز #ترانه #خنده #کمدی#براندازم #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتراض #اعتصاب #برجام #اتحاد #آزادی #تظاهرات_سراسری #اتحاد_رمز_پیروزی #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست #دانشجو #بازار #اعتصاب_بازار - 18 hours ago

19 Likes
0 Comments
0
💢شرکتها، کمپانیها و بانکهاییکه از ۱۸ اردیبهشت تا ۲۶تیر، قراردادهایشان با رژیم ایران لغو کردند
· # براندازم #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتراض #اعتصاب #برجام #اتحاد #آزادی #تظاهرات_سراسری #اتحاد_رمز_پیروزی #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست#دانشجو #دانشگاه #رهبری #مریم_رجوی#مجاهدین#دلار

شرکتها، کمپانیها و بانکهاییکه از ۱۸ اردیبهشت تا ۲۶تیر، قراردادهایشان با رژیم ایران لغو کردند · # براندازم #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتراض #اعتصاب #برجام #اتحاد #آزادی #تظاهرات_سراسری #اتحاد_رمز_پیروزی #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست #دانشجو #دانشگاه #رهبری #مریم_رجوی #مجاهدین #دلار - 18 hours ago

19 Likes
0 Comments
0
#repost from @pmo.iran 
شب گذشته در جریان خیزش مردم عراق، مردم در بصره تصاویر خامنه‌ای و خمینی را به آتش کشیدند. 🔻مردم در سماوه، دفاتر و مقرهای نوری مالکی و هادی عامری، مزدوران رژیم ایران را به آتش کشیدند.
· # براندازم #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتراض #اعتصاب #برجام #اتحاد #آزادی #تظاهرات_سراسری #اتحاد_رمز_پیروزی #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست#دانشجو #دانشگاه #رهبری #مریم_رجوی#مجاهدین#دلار

#repost from @pmo.iran شب گذشته در جریان خیزش مردم عراق، مردم در بصره تصاویر خامنه‌ای و خمینی را به آتش کشیدند. مردم در سماوه، دفاتر و مقرهای نوری مالکی و هادی عامری، مزدوران رژیم ایران را به آتش کشیدند. · # براندازم #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتراض #اعتصاب #برجام #اتحاد #آزادی #تظاهرات_سراسری #اتحاد_رمز_پیروزی #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست #دانشجو #دانشگاه #رهبری #مریم_رجوی #مجاهدین #دلار - 19 hours ago

5 Likes
0 Comments
0
#repost from @pmo.iran 🔻ترامپ: 🔸رژیم ایران در حال فروپاشی است،در تمامی شهرهای ایران تظاهرات برگزار میشود،تورم بسرعت رکورد شکسته است.
🔸نمیخواهیم به کسی جز رژیم ایران آسیب برسانیم. صددرصد پشت مردم ایران هستیم.
· # براندازم #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتراض #اعتصاب #برجام #اتحاد #آزادی #تظاهرات_سراسری #اتحاد_رمز_پیروزی #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست#دانشجو #دانشگاه #رهبری #مریم_رجوی#مجاهدین#دلار

#repost from @pmo.iran ترامپ: رژیم ایران در حال فروپاشی است،در تمامی شهرهای ایران تظاهرات برگزار میشود،تورم بسرعت رکورد شکسته است. نمیخواهیم به کسی جز رژیم ایران آسیب برسانیم. صددرصد پشت مردم ایران هستیم. · # براندازم #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتراض #اعتصاب #برجام #اتحاد #آزادی #تظاهرات_سراسری #اتحاد_رمز_پیروزی #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست #دانشجو #دانشگاه #رهبری #مریم_رجوی #مجاهدین #دلار - 19 hours ago

7 Likes
0 Comments
0
تشویش و نگرانی باندهای حکومتی از پیامدهای دیدار سران آمریکا و روسیه https://www.hambastegimeli.com/اخبار-ايران/75196-تشویش-و-نگرانی--#IranProtests #مریم_رجوی #No2Rouhani #MEK #Rajavi #Iran #FreeIran

تشویش و نگرانی باندهای حکومتی از پیامدهای دیدار سران آمریکا و روسیه https://www.hambastegimeli.com/اخبار-ايران/75196-تشویش-و-نگرانی--#IranProtests #مریم_رجوی #No2Rouhani #MEK #Rajavi #Iran #FreeIran - 19 hours ago

2 Likes
0 Comments
0
تشویش و نگرانی باندهای حکومتی از پیامدهای دیدار سران آمریکا و روسیه https://www.hambastegimeli.com/اخبار-ايران/75196-تشویش-و-نگرانی--#IranProtests #مریم_رجوی #No2Rouhani #MEK #Rajavi #Iran #FreeIran

تشویش و نگرانی باندهای حکومتی از پیامدهای دیدار سران آمریکا و روسیه https://www.hambastegimeli.com/اخبار-ايران/75196-تشویش-و-نگرانی--#IranProtests #مریم_رجوی #No2Rouhani #MEK #Rajavi #Iran #FreeIran - 19 hours ago

9 Likes
1 Comments
0
تشویش و نگرانی باندهای حکومتی از پیامدهای دیدار سران آمریکا و روسیه https://www.hambastegimeli.com/اخبار-ايران/75196-تشویش-و-نگرانی--#IranProtests #مریم_رجوی #No2Rouhani #MEK #Rajavi #Iran #FreeIran

تشویش و نگرانی باندهای حکومتی از پیامدهای دیدار سران آمریکا و روسیه https://www.hambastegimeli.com/اخبار-ايران/75196-تشویش-و-نگرانی--#IranProtests #مریم_رجوی #No2Rouhani #MEK #Rajavi #Iran #FreeIran - 19 hours ago

8 Likes
0 Comments
0
تشویش و نگرانی باندهای حکومتی از پیامدهای دیدار سران آمریکا و روسیه https://www.hambastegimeli.com/اخبار-ايران/75196-تشویش-و-نگرانی--#IranProtests #مریم_رجوی #No2Rouhani #MEK #Rajavi #Iran #FreeIran

تشویش و نگرانی باندهای حکومتی از پیامدهای دیدار سران آمریکا و روسیه https://www.hambastegimeli.com/اخبار-ايران/75196-تشویش-و-نگرانی--#IranProtests #مریم_رجوی #No2Rouhani #MEK #Rajavi #Iran #FreeIran - 19 hours ago

21 Likes
0 Comments
0
تشویش و نگرانی باندهای حکومتی از پیامدهای دیدار سران آمریکا و روسیه https://www.hambastegimeli.com/اخبار-ايران/75196-تشویش-و-نگرانی--#IranProtests #مریم_رجوی #No2Rouhani #MEK #Rajavi #Iran #FreeIran

تشویش و نگرانی باندهای حکومتی از پیامدهای دیدار سران آمریکا و روسیه https://www.hambastegimeli.com/اخبار-ايران/75196-تشویش-و-نگرانی--#IranProtests #مریم_رجوی #No2Rouhani #MEK #Rajavi #Iran #FreeIran - 19 hours ago

17 Likes
0 Comments
0
🔴 ترامپ: می‌خواهیم مردم ایران بدانند که ما ۱۰۰درصد پشت‌شان هستیم.
آنها اعتراضات بزرگی در سرتاسر کشور دارند که احتمالا بزرگ‌ترین اعتراضاتی است که تا کنون داشته‌اند.

اظهارات تازه ترامپ درباره ایران در مصاحبه با فاکس‌نیوز بعد از دیدار با پوتین: مردم ایران بدانند که ما ۱۰۰درصد پشت‌شان هستیم,
«درباره ایران، پوتین احتمالا مایل بود که توافق را حفظ کند؛ چرا که این توافق برای روسیه خوب است و آنها مثل خیلی کشورهای دیگر، تجارت زیادی با ایران دارند. اما توافق برای کشور ما و در نهایت برای جهان خوب نیست. و اگر شما به آنچه دارد رخ می‌دهد نگاه کنید، می‌بینید که ایران در حال فروپاشی است. در تمام شهرهای‌شان آشوب و شورش است. تورم، گسترده و از کنترل خارج شده است. و ما به جز رژیم، به دنبال آسیب زدن به هیچ‌کس نیستیم و می‌خواهیم مردم ایران بدانند که ما ۱۰۰درصد پشت‌شان هستیم. آنها اعتراضات بزرگی در سرتاسر کشور دارند که احتمالا بزرگ‌ترین اعتراضاتی است که تا کنون داشته‌اند. و همه اینها از زمانی اتفاق افتاده که من به آن توافق پایان دادم.» اینهم منبع آن خوب گوش #فاکس_نیوز 🔴فیلم اظهارات ترامپ در مصاحبه با فاکس: ایران در حال فروپاشی است،در تمامی شهرهای ایران تظاهرات برگزار میشود /نمیخواهیم به کسی جز ایران آسیب برسانیم صددرصدپشت مردم ایران هستیم کنید:
https://www.facebook.com/shirzad.safari/videos/1983656731699142/UzpfSTEwMDAwMDQ1NjUwMDQ4OToyMzMxMjY0ODg2ODk4NzA1/ .
.
.
.

#دونالد_ترامپ #برجام 
#دمت_گرم #ایران #تهران #قيام_ايران #براندازم #جاعشی
#تظاهرات_سراسری #اعتصاب_سراسری #اعتراضات_سراسری
#شاهنشاه_آریامهـــــــــر_محمّدرضا_شاه_پهلوى
#جاوید_شاه_پاینده_ایران #شهبانو_فرح_پهلوی
#شاهزاده_رضاپهلوی #ولیعهد #پهلوی #شاهنشاه .
.
#IranRegimeChange
#ir_humanrights
#Reza_Pahlavi
#Donald_J_Trump
#Iran_Padshahi 
#IranProtests
#FreeIran #Iran 
#Regime_Change_in_Iran
#CrownPrinceOfIran
#PrinceRezaPahlavi

ترامپ: می‌خواهیم مردم ایران بدانند که ما ۱۰۰درصد پشت‌شان هستیم. آنها اعتراضات بزرگی در سرتاسر کشور دارند که احتمالا بزرگ‌ترین اعتراضاتی است که تا کنون داشته‌اند. اظهارات تازه ترامپ درباره ایران در مصاحبه با فاکس‌نیوز بعد از دیدار با پوتین: مردم ایران بدانند که ما ۱۰۰درصد پشت‌شان هستیم, «درباره ایران، پوتین احتمالا مایل بود که توافق را حفظ کند؛ چرا که این توافق برای روسیه خوب است و آنها مثل خیلی کشورهای دیگر، تجارت زیادی با ایران دارند. اما توافق برای کشور ما و در نهایت برای جهان خوب نیست. و اگر شما به آنچه دارد رخ می‌دهد نگاه کنید، می‌بینید که ایران در حال فروپاشی است. در تمام شهرهای‌شان آشوب و شورش است. تورم، گسترده و از کنترل خارج شده است. و ما به جز رژیم، به دنبال آسیب زدن به هیچ‌کس نیستیم و می‌خواهیم مردم ایران بدانند که ما ۱۰۰درصد پشت‌شان هستیم. آنها اعتراضات بزرگی در سرتاسر کشور دارند که احتمالا بزرگ‌ترین اعتراضاتی است که تا کنون داشته‌اند. و همه اینها از زمانی اتفاق افتاده که من به آن توافق پایان دادم.» اینهم منبع آن خوب گوش #فاکس_نیوز فیلم اظهارات ترامپ در مصاحبه با فاکس: ایران در حال فروپاشی است،در تمامی شهرهای ایران تظاهرات برگزار میشود /نمیخواهیم به کسی جز ایران آسیب برسانیم صددرصدپشت مردم ایران هستیم کنید: https://www.facebook.com/shirzad.safari/videos/1983656731699142/UzpfSTEwMDAwMDQ1NjUwMDQ4OToyMzMxMjY0ODg2ODk4NzA1/ . . . . #دونالد_ترامپ #برجام #دمت_گرم #ایران #تهران #قيام_ايران #براندازم #جاعشی #تظاهرات_سراسری #اعتصاب_سراسری #اعتراضات_سراسری #شاهنشاه_آریامهـــــــــر_محم ّدرضا_شاه_پهلوى #جاوید_شاه_پاینده_ایران #شهبانو_فرح_پهلوی #شاهزاده_رضاپهلوی #ولیعهد #پهلوی #شاهنشاه . . #IranRegimeChange #ir_humanrights #Reza_Pahlavi #Donald_J_Trump #Iran_Padshahi #IranProtests #FreeIran #Iran #Regime_Change_in_Iran #CrownPrinceOfIran #PrinceRezaPahlavi - 20 hours ago

606 Likes
65 Comments
0
.
"عدالت در جمهوری 
اسلامی يعنى كسي حق انتخاب ندارد 
كسى حق ابراز عقيده ندارد 
كسى حق حمايت از كودكان را ندارد
#ایران_درد_میکشد
#صدای_بیصدایان
#نه_به_اعدام
#freeraminhosseinpanahi 
#freenarges #freesoheil #freemahmoodbeheshti #freearash #Freeiran
#freegolrokh #freeatenadaemi
#freedom_to_choose

. "عدالت در جمهوری اسلامی يعنى كسي حق انتخاب ندارد كسى حق ابراز عقيده ندارد كسى حق حمايت از كودكان را ندارد #ایران_درد_میکشد #صدای_بیصدایان #نه_به_اعدام #freeraminhosseinpanahi #freenarges #freesoheil #freemahmoodbeheshti #freearash #Freeiran #freegolrokh #freeatenadaemi #freedom_to_choose - 20 hours ago

663 Likes
25 Comments
0
ا
🔴 اشپیگل: رژیم ایران از طریق خاک عراق هم‌چنان برای بشار اسد سلاح ارسال می‌کند

ا
"اشپیگل آلمان" روز دوشنبه ۱۶ژوئیه (۲۵تیر) با انتشار مقاله‌یی به قلم دومینیک پترز و کریستوف سیدو، به موضوع حمل جنگ‌افزار از سوی سپاه پاسداران برای پشتیبانی و حمایت از رژیم اسد پرداخته است.
ا
نویسندگان مقاله مسیر زمینی حمل جنگ‌افزار از طریق خاک عراق به سوریه را "پل زمینی" انتقال سلاح به نیروهای اسد نامیده‌اند.
ا
این مسیر زمینی از طریق عبور از مناطق مرکزی عراق امکان انتقال جنگ‌افزار برای ارتش اسد و شیعیان سوریه را فراهم می‌کند.
ا
خبرنگاران اشپیگل می‌گویند رژیم ایران با استفاده از این "پل زمینی" موفق به ارسال سلاح بیشتر به سوریه شده است و در صورت خروج آمریکا از سوریه عملاً امکان حمل سهل‌تر سلاح را برای سپاه پاسداران ایجاد می‌کند.
ا
پیش از ایجاد این "پل زمینی" رژیم ایران ناگزیر بود که از طریق هوایی جنگ‌افزار برای دولت اسد ارسال کند.
ا
کنترل حمل هوایی سلاح و جنگ‌افزار برای ارتش اسراییل به‌مراتب سهل‌تر از حمل زمینی است.
ا
استفاده از کامیونهای غیرنظامی برای انتقال سلاح به سوریه
رژیم ایران می‌تواند کامیونهای حامل سلاح را همراه با کامیونهای غیرنظامی روانه سوریه کند و از این طریق امکان رد‌گیری و انهدام این کامیون‌ها را دشوار سازد.
ا
ارتش اسراییل تا کنون بارها حمل هوایی سلاح به سوریه را ردگیری کرده و موفق شده است پس از آن با حمله هوایی، این جنگ‌افزارها را منهدم کند.
ا
@pastonews
ا
#دابسمش #ایران  #خندوانه #جام_جهانی_2018 #سرگرمی #لاکچری #عروسی #پهلوی #رضاشاه
#دلار#ورزش #عشق #سریال_ترکی #آمریکا #ری_استارت #دورهمی#آمدنیوز #اعتصابات
 #تیم‌ملی #زنان #دلار #انسان_کامل #منوتو#تظاهرات #کودتا #worldcup2018 #iran #freeiran #likeforfollowback

ا اشپیگل: رژیم ایران از طریق خاک عراق هم‌چنان برای بشار اسد سلاح ارسال می‌کند ا "اشپیگل آلمان" روز دوشنبه ۱۶ژوئیه (۲۵تیر) با انتشار مقاله‌یی به قلم دومینیک پترز و کریستوف سیدو، به موضوع حمل جنگ‌افزار از سوی سپاه پاسداران برای پشتیبانی و حمایت از رژیم اسد پرداخته است. ا نویسندگان مقاله مسیر زمینی حمل جنگ‌افزار از طریق خاک عراق به سوریه را "پل زمینی" انتقال سلاح به نیروهای اسد نامیده‌اند. ا این مسیر زمینی از طریق عبور از مناطق مرکزی عراق امکان انتقال جنگ‌افزار برای ارتش اسد و شیعیان سوریه را فراهم می‌کند. ا خبرنگاران اشپیگل می‌گویند رژیم ایران با استفاده از این "پل زمینی" موفق به ارسال سلاح بیشتر به سوریه شده است و در صورت خروج آمریکا از سوریه عملاً امکان حمل سهل‌تر سلاح را برای سپاه پاسداران ایجاد می‌کند. ا پیش از ایجاد این "پل زمینی" رژیم ایران ناگزیر بود که از طریق هوایی جنگ‌افزار برای دولت اسد ارسال کند. ا کنترل حمل هوایی سلاح و جنگ‌افزار برای ارتش اسراییل به‌مراتب سهل‌تر از حمل زمینی است. ا استفاده از کامیونهای غیرنظامی برای انتقال سلاح به سوریه رژیم ایران می‌تواند کامیونهای حامل سلاح را همراه با کامیونهای غیرنظامی روانه سوریه کند و از این طریق امکان رد‌گیری و انهدام این کامیون‌ها را دشوار سازد. ا ارتش اسراییل تا کنون بارها حمل هوایی سلاح به سوریه را ردگیری کرده و موفق شده است پس از آن با حمله هوایی، این جنگ‌افزارها را منهدم کند. ا @pastonews ا #دابسمش #ایران   #خندوانه #جام_جهانی_2018 #سرگرمی #لاکچری #عروسی #پهلوی #رضاشاه #دلار #ورزش #عشق #سریال_ترکی #آمریکا #ری_استارت #دورهمی #آمدنیوز #اعتصابات  #تیم ‌ملی #زنان  #دلار #انسان_کامل #منوتو #تظاهرات #کودتا #worldcup2018 #iran #freeiran #likeforfollowback - 20 hours ago

11 Likes
0 Comments
0
تظاهرات و تجمع اعتراضی کارگران شهرداری فسا در اعتراض به دریافت نکردن حقوق
# براندازم #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتراض #اعتصاب #برجام #اتحاد #آزادی #تظاهرات_سراسری #اتحاد_رمز_پیروزی #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست#دانشجو #دانشگاه #رهبری #مریم_رجوی#مجاهدین#دلار

تظاهرات و تجمع اعتراضی کارگران شهرداری فسا در اعتراض به دریافت نکردن حقوق # براندازم #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتراض #اعتصاب #برجام #اتحاد #آزادی #تظاهرات_سراسری #اتحاد_رمز_پیروزی #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست #دانشجو #دانشگاه #رهبری #مریم_رجوی #مجاهدین #دلار - 20 hours ago

12 Likes
0 Comments
0
🔷۲۶تیر۹۷
🔹ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه 🔸‌‌دونالد ترامپ: ارزش پول ایران طی ۶ماه گذشته ۵۰درصد افت داشته است امری که اعتراض بازاریان تهران را برانگیخته که تاکنون بی سابقه بوده است
🔸دونالد ترامپ:‌ رژیم ایران در حال فروپاشی است، در تمامی شهرهای ایران تظاهرات برگزار می شود، تورم بسرعت رکورد شکسته است
🔸رئیس جمهور آمریکا:‌ ما نمی خواهیم به کسی جز رژیم آسیب برسانیم، ما میخواهیم به مردم ایران بگوییم که ما صددر صد پشت آنها قرار داریم 🔸‌‌اشپیگل آلمان: رژیم ایران از طریق خاک عراق برای بشار اسد سلاح ارسال می‌کند
🔸آخوند صادق لاریجانی: برخی مسئولان وزارت صنعت و معدن در پرونده واردات خودرو دست داشتند
🔸محسن مهرعلیزاده استاندار رژیم در اصفهان: با خشک شدن زاینده‌ رود و عدم امکان کشاورزی در شرق اصفهان ۲۵ هزار سرپرست خانوار بیکار شده اند
🔸یورونیوز: تظاهرکنندگان در بصره تابلویی را که نام خیابان خمینی به همراه عکسی از او بر آن نقش بسته بود، به آتش کشیدند
🔸ساعت ۸ و ۲۸ دقیقه صبح امروز زمین لرزه یی به قدرت ۴ و ۹ دهم درجه در مقیاس ریشتر شهر سنخواست در خراسان شمالی را لرزاند

#خبر· # براندازم #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتراض #اعتصاب #برجام #اتحاد #آزادی #تظاهرات_سراسری #اتحاد_رمز_پیروزی #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست#دانشجو #دانشگاه #رهبری #مریم_رجوی#مجاهدین#دلار

۲۶تیر۹۷ ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه ‌‌دونالد ترامپ: ارزش پول ایران طی ۶ماه گذشته ۵۰درصد افت داشته است امری که اعتراض بازاریان تهران را برانگیخته که تاکنون بی سابقه بوده است دونالد ترامپ:‌ رژیم ایران در حال فروپاشی است، در تمامی شهرهای ایران تظاهرات برگزار می شود، تورم بسرعت رکورد شکسته است رئیس جمهور آمریکا:‌ ما نمی خواهیم به کسی جز رژیم آسیب برسانیم، ما میخواهیم به مردم ایران بگوییم که ما صددر صد پشت آنها قرار داریم ‌‌اشپیگل آلمان: رژیم ایران از طریق خاک عراق برای بشار اسد سلاح ارسال می‌کند آخوند صادق لاریجانی: برخی مسئولان وزارت صنعت و معدن در پرونده واردات خودرو دست داشتند محسن مهرعلیزاده استاندار رژیم در اصفهان: با خشک شدن زاینده‌ رود و عدم امکان کشاورزی در شرق اصفهان ۲۵ هزار سرپرست خانوار بیکار شده اند یورونیوز: تظاهرکنندگان در بصره تابلویی را که نام خیابان خمینی به همراه عکسی از او بر آن نقش بسته بود، به آتش کشیدند ساعت ۸ و ۲۸ دقیقه صبح امروز زمین لرزه یی به قدرت ۴ و ۹ دهم درجه در مقیاس ریشتر شهر سنخواست در خراسان شمالی را لرزاند #خبر · # براندازم #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتراض #اعتصاب #برجام #اتحاد #آزادی #تظاهرات_سراسری #اتحاد_رمز_پیروزی #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست #دانشجو #دانشگاه #رهبری #مریم_رجوی #مجاهدین #دلار - 20 hours ago

6 Likes
1 Comments
0
🔻 #توئیت_مریم_رجوی 🔸ما به پی‌ریزی جامعه‌یی فرا می‌خوانیم که تار و پودش آزادی،‌ دمکراسی و برابری است. همچنین مرزبندی با استبداد و وابستگی و تبعيض جنسی و قومی و طبقاتی.
· # براندازم #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتراض #اعتصاب #برجام #اتحاد #آزادی #تظاهرات_سراسری #اتحاد_رمز_پیروزی #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست#دانشجو #دانشگاه #رهبری #مریم_رجوی#مجاهدین#دلار

#توئیت_مریم_رجوی ما به پی‌ریزی جامعه‌یی فرا می‌خوانیم که تار و پودش آزادی،‌ دمکراسی و برابری است. همچنین مرزبندی با استبداد و وابستگی و تبعيض جنسی و قومی و طبقاتی. · # براندازم #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتراض #اعتصاب #برجام #اتحاد #آزادی #تظاهرات_سراسری #اتحاد_رمز_پیروزی #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست #دانشجو #دانشگاه #رهبری #مریم_رجوی #مجاهدین #دلار - 20 hours ago

19 Likes
0 Comments
0
🔴مریم رجوی: 🔻مقصد ما کجاست؟
ایران آزاد با برچیدن بساط استبداد و غارتگری تا تسخیر بیت خامنه‌ای!
· # براندازم #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتراض #اعتصاب #برجام #اتحاد #آزادی #تظاهرات_سراسری #اتحاد_رمز_پیروزی #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست#دانشجو #دانشگاه #رهبری #مریم_رجوی#مجاهدین#دلار

مریم رجوی: مقصد ما کجاست؟ ایران آزاد با برچیدن بساط استبداد و غارتگری تا تسخیر بیت خامنه‌ای! · # براندازم #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتراض #اعتصاب #برجام #اتحاد #آزادی #تظاهرات_سراسری #اتحاد_رمز_پیروزی #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست #دانشجو #دانشگاه #رهبری #مریم_رجوی #مجاهدین #دلار - 20 hours ago

44 Likes
9 Comments
0
🔷۲۶تیر۹۷
🔹ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه 🔸‌‌دونالد ترامپ: ارزش پول ایران طی ۶ماه گذشته ۵۰درصد افت داشته است امری که اعتراض بازاریان تهران را برانگیخته که تاکنون بی سابقه بوده است
🔸دونالد ترامپ:‌ رژیم ایران در حال فروپاشی است، در تمامی شهرهای ایران تظاهرات برگزار می شود، تورم بسرعت رکورد شکسته است
🔸رئیس جمهور آمریکا:‌ ما نمی خواهیم به کسی جز رژیم آسیب برسانیم، ما میخواهیم به مردم ایران بگوییم که ما صددر صد پشت آنها قرار داریم 🔸‌‌اشپیگل آلمان: رژیم ایران از طریق خاک عراق برای بشار اسد سلاح ارسال می‌کند
🔸آخوند صادق لاریجانی: برخی مسئولان وزارت صنعت و معدن در پرونده واردات خودرو دست داشتند
🔸محسن مهرعلیزاده استاندار رژیم در اصفهان: با خشک شدن زاینده‌ رود و عدم امکان کشاورزی در شرق اصفهان ۲۵ هزار سرپرست خانوار بیکار شده اند
🔸یورونیوز: تظاهرکنندگان در بصره تابلویی را که نام خیابان خمینی به همراه عکسی از او بر آن نقش بسته بود، به آتش کشیدند
🔸ساعت ۸ و ۲۸ دقیقه صبح امروز زمین لرزه یی به قدرت ۴ و ۹ دهم درجه در مقیاس ریشتر شهر سنخواست در خراسان شمالی را لرزاند

#خبر· # براندازم #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتراض #اعتصاب #برجام #اتحاد #آزادی #تظاهرات_سراسری #اتحاد_رمز_پیروزی #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست#دانشجو #دانشگاه #رهبری #مریم_رجوی#مجاهدین#دلار

۲۶تیر۹۷ ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه ‌‌دونالد ترامپ: ارزش پول ایران طی ۶ماه گذشته ۵۰درصد افت داشته است امری که اعتراض بازاریان تهران را برانگیخته که تاکنون بی سابقه بوده است دونالد ترامپ:‌ رژیم ایران در حال فروپاشی است، در تمامی شهرهای ایران تظاهرات برگزار می شود، تورم بسرعت رکورد شکسته است رئیس جمهور آمریکا:‌ ما نمی خواهیم به کسی جز رژیم آسیب برسانیم، ما میخواهیم به مردم ایران بگوییم که ما صددر صد پشت آنها قرار داریم ‌‌اشپیگل آلمان: رژیم ایران از طریق خاک عراق برای بشار اسد سلاح ارسال می‌کند آخوند صادق لاریجانی: برخی مسئولان وزارت صنعت و معدن در پرونده واردات خودرو دست داشتند محسن مهرعلیزاده استاندار رژیم در اصفهان: با خشک شدن زاینده‌ رود و عدم امکان کشاورزی در شرق اصفهان ۲۵ هزار سرپرست خانوار بیکار شده اند یورونیوز: تظاهرکنندگان در بصره تابلویی را که نام خیابان خمینی به همراه عکسی از او بر آن نقش بسته بود، به آتش کشیدند ساعت ۸ و ۲۸ دقیقه صبح امروز زمین لرزه یی به قدرت ۴ و ۹ دهم درجه در مقیاس ریشتر شهر سنخواست در خراسان شمالی را لرزاند #خبر · # براندازم #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتراض #اعتصاب #برجام #اتحاد #آزادی #تظاهرات_سراسری #اتحاد_رمز_پیروزی #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست #دانشجو #دانشگاه #رهبری #مریم_رجوی #مجاهدین #دلار - 20 hours ago

11 Likes
1 Comments
0
#repost from @pmo.iran 
چه نیرویی میتواند جمهوری اسلامی را براندازی کند؟ 
چه پیشینه یی باید داشته باشد؟ 
روش براندازی جمهوری اسلامی چیست؟
· # براندازم #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتراض #اعتصاب #برجام #اتحاد #آزادی #تظاهرات_سراسری #اتحاد_رمز_پیروزی #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست#دانشجو #دانشگاه #رهبری #مریم_رجوی#مجاهدین#دلار

#repost from @pmo.iran چه نیرویی میتواند جمهوری اسلامی را براندازی کند؟ چه پیشینه یی باید داشته باشد؟ روش براندازی جمهوری اسلامی چیست؟ · # براندازم #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتراض #اعتصاب #برجام #اتحاد #آزادی #تظاهرات_سراسری #اتحاد_رمز_پیروزی #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست #دانشجو #دانشگاه #رهبری #مریم_رجوی #مجاهدین #دلار - 20 hours ago

54 Likes
3 Comments
0
#repost from @pmo.iran 
چه نیرویی میتواند جمهوری اسلامی را براندازی کند؟ 
چه پیشینه یی باید داشته باشد؟ 
روش براندازی جمهوری اسلامی چیست؟
· # براندازم #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتراض #اعتصاب #برجام #اتحاد #آزادی #تظاهرات_سراسری #اتحاد_رمز_پیروزی #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست#دانشجو #دانشگاه #رهبری #مریم_رجوی#مجاهدین#دلار

#repost from @pmo.iran چه نیرویی میتواند جمهوری اسلامی را براندازی کند؟ چه پیشینه یی باید داشته باشد؟ روش براندازی جمهوری اسلامی چیست؟ · # براندازم #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتراض #اعتصاب #برجام #اتحاد #آزادی #تظاهرات_سراسری #اتحاد_رمز_پیروزی #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست #دانشجو #دانشگاه #رهبری #مریم_رجوی #مجاهدین #دلار - 20 hours ago

57 Likes
2 Comments
0
#repost from @pmo.iran 
چه نیرویی میتواند جمهوری اسلامی را براندازی کند؟ 
چه پیشینه یی باید داشته باشد؟ 
روش براندازی جمهوری اسلامی چیست؟
· # براندازم #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتراض #اعتصاب #برجام #اتحاد #آزادی #تظاهرات_سراسری #اتحاد_رمز_پیروزی #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست#دانشجو #دانشگاه #رهبری #مریم_رجوی#مجاهدین#دلار

#repost from @pmo.iran چه نیرویی میتواند جمهوری اسلامی را براندازی کند؟ چه پیشینه یی باید داشته باشد؟ روش براندازی جمهوری اسلامی چیست؟ · # براندازم #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتراض #اعتصاب #برجام #اتحاد #آزادی #تظاهرات_سراسری #اتحاد_رمز_پیروزی #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست #دانشجو #دانشگاه #رهبری #مریم_رجوی #مجاهدین #دلار - 20 hours ago

57 Likes
2 Comments
0
#repost from @pmo.iran 
چه نیرویی میتواند جمهوری اسلامی را براندازی کند؟
چه پیشینه یی باید داشته باشد؟
روش براندازی جمهوری اسلامی چیست؟ # براندازم #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتراض #اعتصاب #برجام #اتحاد #آزادی #تظاهرات_سراسری #اتحاد_رمز_پیروزی #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست#دانشجو #دانشگاه #رهبری #مریم_رجوی#مجاهدین#دلار

#repost from @pmo.iran چه نیرویی میتواند جمهوری اسلامی را براندازی کند؟ چه پیشینه یی باید داشته باشد؟ روش براندازی جمهوری اسلامی چیست؟ # براندازم #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتراض #اعتصاب #برجام #اتحاد #آزادی #تظاهرات_سراسری #اتحاد_رمز_پیروزی #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست #دانشجو #دانشگاه #رهبری #مریم_رجوی #مجاهدین #دلار - 20 hours ago

56 Likes
2 Comments
0
تظاهرات و تجمع اعتراضی کارگران شهرداری فسا در اعتراض به دریافت نکردن حقوق
# براندازم #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتراض #اعتصاب #برجام #اتحاد #آزادی #تظاهرات_سراسری #اتحاد_رمز_پیروزی #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست#دانشجو #دانشگاه #رهبری #مریم_رجوی#مجاهدین#دلار

تظاهرات و تجمع اعتراضی کارگران شهرداری فسا در اعتراض به دریافت نکردن حقوق # براندازم #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتراض #اعتصاب #برجام #اتحاد #آزادی #تظاهرات_سراسری #اتحاد_رمز_پیروزی #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست #دانشجو #دانشگاه #رهبری #مریم_رجوی #مجاهدین #دلار - 22 hours ago

18 Likes
1 Comments
0
تجمع کشاورزان برای دومین روز متوالی؛ کشاورزان زحمتکش و محروم در اصفهان در اعتراض به کمبود آب و نابود شدن اموال و زمین‌های کشاورزی خود؛ در برابر سازمان آب این شهر دست به تجمع زدند
· # براندازم #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتراض #اعتصاب #برجام #اتحاد #آزادی #تظاهرات_سراسری #اتحاد_رمز_پیروزی #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست#دانشجو #دانشگاه #رهبری #مریم_رجوی#مجاهدین#دلار

تجمع کشاورزان برای دومین روز متوالی؛ کشاورزان زحمتکش و محروم در اصفهان در اعتراض به کمبود آب و نابود شدن اموال و زمین‌های کشاورزی خود؛ در برابر سازمان آب این شهر دست به تجمع زدند · # براندازم #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتراض #اعتصاب #برجام #اتحاد #آزادی #تظاهرات_سراسری #اتحاد_رمز_پیروزی #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست #دانشجو #دانشگاه #رهبری #مریم_رجوی #مجاهدین #دلار - 22 hours ago

17 Likes
0 Comments
0
Gathering of Iranian supporters in UK in front on foreign office. Demanding the closure of Iran embassy and condeming the recent terrorist attemp at Free Iran gathering in Paris and great speech by one of the Iranian youth in UK ✌️ #gathering #Iranian #supporters #UK #office #Iran #embassy #FreeIran #Paris #youth

Gathering of Iranian supporters in UK in front on foreign office. Demanding the closure of Iran embassy and condeming the recent terrorist attemp at Free Iran gathering in Paris and great speech by one of the Iranian youth in UK #gathering #Iranian #supporters #UK #office #Iran #embassy #FreeIran #Paris #youth - 22 hours ago

29 Likes
0 Comments
0
#freeiran#iranam#khalijefars#irani#bbcpersian#khalijefars#zedeakhond

#freeiran #iranam #khalijefars #irani #bbcpersian #khalijefars #zedeakhond - 22 hours ago

59 Likes
7 Comments
0
مجاهدین زنان رو مجبور به پوشیدن #حجاب می‌کنن و دم از #آزادی میزنند 😂😂#نه_به_حجاب_اجباری
#maryam_rajavi 
#mojahedin
#bebintv
#manoto #only_reza_pahlavi
 #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتراض #اعتصاب #برجام #اتحاد #آزادی #تظاهرات_سراسری #اتحاد_رمز_پیروزی #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست #دانشجو #دانشگاه #رهبری #مریم_رجوی #مجاهدین #دلار #مزاحمین_خلق

مجاهدین زنان رو مجبور به پوشیدن #حجاب می‌کنن و دم از #آزادی میزنند #نه_به_حجاب_اجباری #maryam_rajavi   #mojahedin #bebintv #manoto  #only_reza_pahlavi #اعتصابات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتراض #اعتصاب #برجام #اتحاد #آزادی #تظاهرات_سراسری #اتحاد_رمز_پیروزی #همبستگی_ملی #ایران #freeiran #freeiran2018 #iran #دشمن_ما_همین_جاست #دانشجو #دانشگاه #رهبری #مریم_رجوی #مجاهدین #دلار #مزاحمین_خلق - 23 hours ago

7,045 Likes
4 Comments
0
The largest prison in the world ~ Iran.

Iran is ruled by such an idiotic regime that has lagged behind in time! Old-fashioned, no women's rights, no freedom of expression, no rights to live like a normal person, so many poor and sick people will not recieve help. Some can not even afford bread or water. Others get the death penalty for such unnecessary things !! I thought to myself, who the hell are you? Who do you think you are, that you allow yourself to take lives away from other people so unfairly?
Islamic country? Where does it say in the Qur'an that your people are supposed to suffer? why they should be depressed? why not to be happy or not to have freedom? Even to be forced to wear headscarf and coat? Starving and dying from thirst? TELL ME WHERE?

The Persian people used to be one of the happiest people in the world. back in the day, before the beautiful Persia transformed into the catastrophic Iran.
Now the people of iran are considered one of the most unhappy, saddest and poorest people in the world.
Iran itself is rich and there are many rich people, but Iran prefers to help other countries than its own!
They’d rather let their own people suffer and die and starve to death than others?
Where is the humanity?

I hate you son of bitch and the whole regime so much, I wish every one of you pain, grief and especially death

Make yourself a beautiful life and in other countries such. Canada should have a beautiful house, but its own people should disguise themselves and be locked up in this land, under your power?

I pray every day !!!! that there welln be a revolution and Reza Pahlavi comes to power and brings our beautiful old Persia back to life!

To the side with Rohani and a high on Pahlavi !! #norouhani #fuckrouhani #fuckthesystem #FREEIRAN

The largest prison in the world ~ Iran. Iran is ruled by such an idiotic regime that has lagged behind in time! Old-fashioned, no women's rights, no freedom of expression, no rights to live like a normal person, so many poor and sick people will not recieve help. Some can not even afford bread or water. Others get the death penalty for such unnecessary things !! I thought to myself, who the hell are you? Who do you think you are, that you allow yourself to take lives away from other people so unfairly? Islamic country? Where does it say in the Qur'an that your people are supposed to suffer? why they should be depressed? why not to be happy or not to have freedom? Even to be forced to wear headscarf and coat? Starving and dying from thirst? TELL ME WHERE? The Persian people used to be one of the happiest people in the world. back in the day, before the beautiful Persia transformed into the catastrophic Iran. Now the people of iran are considered one of the most unhappy, saddest and poorest people in the world. Iran itself is rich and there are many rich people, but Iran prefers to help other countries than its own! They’d rather let their own people suffer and die and starve to death than others? Where is the humanity? I hate you son of bitch and the whole regime so much, I wish every one of you pain, grief and especially death Make yourself a beautiful life and in other countries such. Canada should have a beautiful house, but its own people should disguise themselves and be locked up in this land, under your power? I pray every day !!!! that there welln be a revolution and Reza Pahlavi comes to power and brings our beautiful old Persia back to life! To the side with Rohani and a high on Pahlavi !! #norouhani #fuckrouhani #fuckthesystem #FREEIRAN - 23 hours ago

23 Likes
0 Comments
0
#IranProtests #FreeIran #UN #HumanRights #VoiceOfThePeople #DownWithTheIslamicRepublic #IranRevolution #margbarkhamenei #freedom #everyday #peolple #protest #wannabe #free #freedom #persian #iran #pars #help #helpiran #Vatan #world #rezashah #pahlavi #azadi #lion #king #shah

#IranProtests #FreeIran #UN #HumanRights #VoiceOfThePeople #DownWithTheIslamicRepublic #IranRevolution #margbarkhamenei #freedom #everyday #peolple #protest #wannabe #free #freedom #persian #iran #pars #help #helpiran #Vatan #world #rezashah #pahlavi #azadi #lion #king #shah - 1 day ago

25 Likes
0 Comments
0
اعتراض کارگران شهرداری فسا (فارس) در اعتراض به عدم دریافت حقوق خود مقابل ساختمان شورای شهر/ ۲۶ تیر
.
مردم پلیس اتحاد 
خانواده فرزندانمان 
هموطن حمایت
تهران بازار ایرانی اقتصاد
ایران سرکوب کسبه اقتصاد مردم امنیت اختلاس وعده_دروغ دلار ارز تورم کودکان_کار خامنه_ای سپاه
دوست اسلام 
#IranProtests #FreeIran #UN #HumanRights #VoiceOfThePeople #DownWithTheIslamicRepublic #IranRevolution #margbarkhamenei #freedom #everyday #peolple #protest #wannabe #free #freedom #persian #iran #pars #help #helpiran #Vatan #world #rezashah #pahlavi #azadi #lion #king #shah

اعتراض کارگران شهرداری فسا (فارس) در اعتراض به عدم دریافت حقوق خود مقابل ساختمان شورای شهر/ ۲۶ تیر . مردم پلیس اتحاد خانواده فرزندانمان هموطن حمایت تهران بازار ایرانی اقتصاد ایران سرکوب کسبه اقتصاد مردم امنیت اختلاس وعده_دروغ دلار ارز تورم کودکان_کار خامنه_ای سپاه دوست اسلام #IranProtests #FreeIran #UN #HumanRights #VoiceOfThePeople #DownWithTheIslamicRepublic #IranRevolution #margbarkhamenei #freedom #everyday #peolple #protest #wannabe #free #freedom #persian #iran #pars #help #helpiran #Vatan #world #rezashah #pahlavi #azadi #lion #king #shah - 1 day ago

40 Likes
1 Comments
0
😁😎😂🤣😆😃😄✌
دهنت سرویس

#دلخوش_به_این_مقدار_نباشید
#اعتصاب_سراسری 
#متحد_شوید 
#قیام_ایران 
#iranprotests#من_مسلمان_نیستم
#جمهوری_اسلامی_باید_برود
#من_ایرانیم
#ما_همه_با_هم_هستیم
#متحد_شویم
#ایران_را_پس_میگیریم
#ما_براندازیم Democracy is our inalienable right. 
Today , we all know that online social networks complicate matters for authoritarian regimes that are trying to suppress news and information . Our country Iran is not an exception. Recently severe crackdown is taking place by a government-supported community called Cyber Army on the internet who are attempting so hard to block and report the profiles (who are against the current dictatorial system). The Islamic Cyber Army hackers are 
among the extremist ⁦ #freeiran
.
Iran will soon be free from the clutches of tyranny, this is the best page on Instagram. @instagram: this page is under server attack from cyber criminals of Islamic Republic of iran, we don't want this page reporting.
.
We want Instagram without fascism religion!
.
@instagram : Stop cyber criminals of Islamic republic of Iran .
We want community without problems
.
.

😎🤣 دهنت سرویس #دلخوش_به_این_مقدار_نباشید #اعتصاب_سراسری #متحد_شوید #قیام_ایران #iranprotests #من_مسلمان_نیستم #جمهوری_اسلامی_باید_برود #من_ایرانیم #ما_همه_با_هم_هستیم #متحد_شویم #ایران_را_پس_میگیریم #ما_براندازیم Democracy is our inalienable right.  Today , we all know that online social networks complicate matters for authoritarian regimes that are trying to suppress news and information . Our country Iran is not an exception. Recently severe crackdown is taking place by a government-supported community called Cyber Army on the internet who are attempting so hard to block and report the profiles (who are against the current dictatorial system). The Islamic Cyber Army hackers are  among the extremist ⁦ #freeiran . Iran will soon be free from the clutches of tyranny, this is the best page on Instagram. @instagram : this page is under server attack from cyber criminals of Islamic Republic of iran, we don't want this page reporting. . We want Instagram without fascism religion! . @instagram  : Stop cyber criminals of Islamic republic of Iran . We want community without problems . . - 2 days ago

880 Likes
33 Comments
0
#نگین 
#امانقلوا 
#نگینه_امانقلوا
#تاجیکستان

#دلخوش_به_این_مقدار_نباشید
#اعتصاب_سراسری 
#متحد_شوید 
#قیام_ایران 
#iranprotests#من_مسلمان_نیستم
#جمهوری_اسلامی_باید_برود
#من_ایرانیم
#ما_همه_با_هم_هستیم
#متحد_شویم
#ایران_را_پس_میگیریم
 Democracy is our inalienable right. 
Today , we all know that online social networks complicate matters for authoritarian regimes that are trying to suppress news and information . Our country Iran is not an exception. Recently severe crackdown is taking place by a government-supported community called Cyber Army on the internet who are attempting so hard to block and report the profiles (who are against the current dictatorial system). The Islamic Cyber Army hackers are 
among the extremist ⁦ #freeiran
.
Iran will soon be free from the clutches of tyranny, this is the best page on Instagram. @instagram: this page is under server attack from cyber criminals of Islamic Republic of iran, we don't want this page reporting.
.
We want Instagram without fascism religion!
.
@instagram : Stop cyber criminals of Islamic republic of Iran .
We want community without problems
.
.
.
.
.

#نگین #امانقلوا #نگینه_امانقلوا #تاجیکستان #دلخوش_به_این_مقدار_نباشید #اعتصاب_سراسری #متحد_شوید #قیام_ایران #iranprotests #من_مسلمان_نیستم #جمهوری_اسلامی_باید_برود #من_ایرانیم #ما_همه_با_هم_هستیم #متحد_شویم #ایران_را_پس_میگیریم Democracy is our inalienable right.  Today , we all know that online social networks complicate matters for authoritarian regimes that are trying to suppress news and information . Our country Iran is not an exception. Recently severe crackdown is taking place by a government-supported community called Cyber Army on the internet who are attempting so hard to block and report the profiles (who are against the current dictatorial system). The Islamic Cyber Army hackers are  among the extremist ⁦ #freeiran . Iran will soon be free from the clutches of tyranny, this is the best page on Instagram. @instagram : this page is under server attack from cyber criminals of Islamic Republic of iran, we don't want this page reporting. . We want Instagram without fascism religion! . @instagram  : Stop cyber criminals of Islamic republic of Iran . We want community without problems . . . . . - 2 days ago

413 Likes
5 Comments
0
Loading...
Load more posts
2017 - © Deskgram. All rights reserved.